Müügitingimused

Müügitingimused

Kehtivad alates 01.03.2022

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Ole.care e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel Ole.care e-poest internetiaadressil www.ole.care Kauba müüja on Kenama OÜ (edaspidi: müüja), aadressil Kenama Meremõisa küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa 76705, registrikood 14903295, tel +372 53433726, e-posti aadress info@ole.care Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Ole.care e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt hindu ja tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued hinnad ja tingimused internetiaadressil https://ole.care/muugitingimused/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3. Klient nõustub veebipoest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4. Veebipoe vahendusel ei müüda kaupa edasimüügi eesmärgil ostjatele. Edasimüügi sooviga palun pöörduge info@ole.care

1.5. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TOOTED E-POES

2.1. Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda teistes müügikohtades olevast kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

2.2. E-poes võib olla tooteid, mis on saadaval ainult limiteeritud koguses ja on eriväljaanded. Piiratud koguses tooteid saab tagastada või ümber vahetada vastavalt müüja tagastuspoliitikale. E-poel ei ole alati võimalik tagada sama partii toodete saadavust. Juhul, kui klient esitab e-poes tellimuse, kuid toode ei ole saadaval, siis ei ole e-poel võimalik seda tellimust täita. Sel juhul võtab müüja kliendiga ühendust ning pakub sama toote võimaliku uue saadavuse aja, asendustoote või tagastab kliendile ostusumma.

2.3. E-poes olevad tootefotod on illustratiivsed, kuid jäädvustatud parimaid lahendusi kasutades. Toodete välimus arvuti monitoril või nutiseadme ekraanil võib tegelikkusest mingil määral erineda, tulenevalt seadme või monitori värvikuvamise täpsusest.

3. TELLIMUSE ESITAMINE

3.1. Klient valib e-poest välja soovitud toote ning lisab ostukorvi. 

3.2. Ostukorvis tooteid ei broneerita.

3.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.

3.4. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkonnas. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arvel toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

3.5. Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

3.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile kinnituse e-postile.

3.7. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.

3.8. Kliendi tellitud toote puudumisel tühistab müüja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt klienti. Osalise tühistamise korral võib müüja küsida kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

4.1. Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

4.2. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub müüja poolt valitud maksevahendaja turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

4.3. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

5. KAUBA KÄTTESAAMINE

5.1.Kaupa saab tellida kodulehel märgitud pakiautomaati või kliendi poolt sisestatud aadressile, kulleri teenust kasutades. Pakiautomaadi teenuse ja kulleriteenuse hinnakirja muudab müüja vastavalt pakikäitlemise teenusepakkuja  muudatustele teenuse hinnakirjas.

5.2  Klienti teavitatakse saabunud saadetisest ja saadetise asukohast SMS-i teel. Sõnum sisaldab ukse avamiseks vajalikku uksekoodi. Saadetise hoiuaeg pakiautomaadis on 7 kalendripäeva.

5.3. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

6.  KAUBA KONTROLL JA OHUTUS

6.1. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul, kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Taganemisõigust ei saa kasutada kui tarbija avab kosmeetikatoote suletud ümbrise või pakendi ning seda ei saa tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel enam kolmandatele isikutele pakkuda. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

6.2. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust telefonil +372 53433726 või e-posti aadressil info@ole.care

6.3. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

6.4 Kosmeetikatoodete kasutamisel arvestage enda tervisliku seisundi ja nahatüübiga. Kui tunnete, et toote kasutamine muudab teie enesetunnet või tervist mingilgi moel tavalisest halvemaks, lõpetage kohe toote kasutamine ja palun teavitage sellest Müüjat.

6.5 Müüja tagab, et kõik toodete koostisosad vastavad Euroopa Liidu nõuetele ning kõik koostisosad on õigusaktides sätestatud korras pakenditele märgitud. Tutvuge hoolikalt koostisosadega, Müüja ei vastuta kahjude eest,  mis võivad tekkida toote personaalse mittesobivuse tõttu (näiteks allergiline reaktsioon mõne koostisosa suhtes).

6. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1. Müüja töötleb kliendi poolt e-poes sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, telefon) eelkõige tellimuse täitmiseks ning kauba kliendile kohale toimetamiseks vastavalt müüja privaatsustingimustele.

7. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

7.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 8), võttes ühendust telefonil +372 53433726 või e-posti aadressil info@ole.care.  Esitades Müüjale sellekohase tagastusavalduse  taasesitamist võimaldavas vormis. Müüja kinnitab selle kättesaamise e-kirja teel.

7.2. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tagastusavalduse esitamisest.

7.3. Kauba tagastamiseks kasutab klient kauba kättesaamiseks kasutatud Smartposti pakiautomaati (kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel) või kullerteenuse kasutamisel Smartposti pakiautomaadi kaudu, kasutades kauba kättesaamise koodi.

7.4. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.

7.5. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil.

7.6. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul  kauba tagastamisest Müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

7.7. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7.8. Tagastatava kauba transpordi eest tasub klient v.a. juhul kui saadetud on vale kaup või  kaup on defektne. Defektse kauba transpordi summa tagastab müüa kliendi kontole, millelt sooritati ost.

7.9 Meie tooted on piiratud kasutustähtajaga (parim enne kuupäev pakendil) ja seetõttu ei ole toote mittevastusele võimalik tugineda, kui toote parim enne kuupäev on läbi.

7.10 Tagame, et kui tooteid on säilitatud tavapärastes, müüja poolt soovitatud tingimustes, siis saab tooteid turvaliselt kasutada „parim enne“ tähtpäeva saabumiseni.

8. KAUBA VAHETAMINE

8.1. Juhul, kui klient soovib toote vahetamist või asendamist, teavitab ta sellest Müüjat  taasesitamist võimaldavas vormis. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui kliendile saadeti vale toode või  tagastatav toode on defektne.

8.2. Kui müüjal tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada kliendi soovitud toote puudumise tõttu, võtab müüja kliendiga ühendust.

9. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

9.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Kliendile kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

9.2. Klient saab esitada pretensiooni e-kirja teel aadressile info@ole.care . Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu.

9.3. Müüja kodulehel esitatud väited koostisosade omaduste kohta põhinevad üldteada ja laialt kättesaadaval infol. Kõik veebilehel toodud kirjeldused ja soovitused on informatiivsed. Tooteid tellides ja ostes olete teadlikud, et ka loodusliku päritolu koostisosad võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Toodete individuaalse mittesobivuse eest kliendile Müüja ei vastuta. Tooteid kasutades tuleb alati lähtuda enda tervislikust seisundist, allergiatest ja nahatüübist.

9.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba  ja toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

9.5. Müüja  veebilehe sisu, k.a selle liides, kujundus, fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigusega.

9.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse.